Lunavej 2, 8722 Hedensted
Dagligdag i minigruppen
Dagligdag på ”Troldestuen”

 

7 – 9:            Stuen åbnes, børn og personale møder ind. Stille aktivitet.

 

8.30– 9.15:  Vi spiser formiddagsmad, som ”madmor” Lene har tilberedt.

                    Vi snakker om, hvad vi skal lave i dag, og hvilke voksne børnene skal være

                    sammen med. Efter vi har spist sidder børnene selv med legetøj, puslespil

                    eller bøger.

 

9.45 – 11.00: Pædagogiske planlagte aktiviteter. Vi arbejder bl.a. med følgende:

  • Eventyr fortællinger
  • Motorik
  • Massage
  • Sprogtræning/lege
  • Struktureret legeforløb
  • Legerelationer

Vi tager også på tur i området bl.a. til naturlegepladsen, som ligger bagved børnehaven.

11.00–12:00 Vi spiser frokost, som ”madmor” Lene har tilberedt.

 Hvorefter børnene sidder selv med legetøj, puslespil eller bøger.

12.00–14.00 Legeplads og indetid/stilletid.

Børnene er på skift ude og inde. I stilletid/indetid er der fokus på fordybelse i stilleleg,

lytte til historie m.m.

13.30-14.30: Eftermiddagsmad som ”madmor” Lene har tilberedt.

14.30–15.45: Forskellige muligheder for leg, spille spil m.m.

15.30: Overtager husets personale pasningen af børnene på stuen indtil kl. 15.45,

           hvorefter børnene kommer med ind i huset.

 

Børnene deles op i to grupper, når vi spiser formiddagsmad og frokost, hvilket betyder vi spiser på hver vores stue. Eftermiddagsmaden spiser vi ved to borde i vores køkken.

Ved aktiviteter deler vi ligeledes børnene i to grupper. Det er ikke nødvendigvis den samme gruppe som ved spisning. Her kigger vi på hvilke børn, der matcher hinanden i den givende aktivitet. Vi arbejder med den samme børnegruppe gennem længere tid, da det giver børnene en bedre forudsigelighed og en trykhed ved at det er den samme gruppe.

Sidst opdateret 11. februar 2014