Lunavej 2, 8722 Hedensted
Brug af IPad


Brug af IPad i TIP Teamet


Principper for anvendelse af IPad i minigrupperne.


Digitale medier, herunder IPad er blevet en integreret del af vores hverdag, vi ønsker i minigrupperne at anvende IPad som læringsmedie i den udstrækning som giver mening for det enkelte barn.


IPad benyttes som et supplement til de øvrige pædagogiske aktiviteter som der arbejdes med via læreplans temaerne o de 7 kompetencer.


I minigrupperne er der nedsat et digitaliseringsudvalg, som udvælger apps og programmer med læringsværdier for børnegruppen.


Vi vil etablere forenklet adgang på alle IPads for at børnene ikke får utilsigtet adgang til sider, der ikke er egnet for børn.


Minigruppernes retningslinjer omkring brug af IPad:


  • Børnenes koncentration og opmærksomhed


  • At børnene kan være sammen omkring it-materialet og være i et fællesskab skabt omkring brugen af IPad.


  • Sprogstimulering


  • Børn får styrket deres relationer til andre børn og voksne


  • Børnene kan få en pause i løbet af deres dag, hvor de kan blive skærmet for indtryk og krav genne spil apps, historiefortællinger og afslappende musik mfl.


  • Børnene får en viden om samt erfaring med den digitale verden og dens muligheder.


Vi har i minigrupperne en viden om hvilke apps der tilgodeser børns læring og vil gerne opfordre jer som forældre til at komme til os, hvis I har brug for forslag til apps osv.