Lunavej 2, 8722 Hedensted
Børnesyn


Børnesyn – udviklingssyn.

Hvad er grundlaget for et barns udvikling?

Udgangspunktet for den pædagogiske praksis i Hedensted er:

- At alle børn fra fødslen er aktivt kontakt – og kundskabssøgende, nysgerrige og rettede mod at opleve samhørighed og mening.

- At alle børn relaterer til mennesker i deres nærhed fra den allerførste tid ifølge den nyeste forskning.

Derfor skelnes der i det følgende ikke mellem børn med særlige vilkår for deres udvikling og andre børn.

Vi må som forældre og professionelle møde det enkelte barn med respekt for dets individualitet, personlighed og udviklingstrin og herfra finde og støtte dets vej til trivsel, udvikling og læring.

Det betyder, at den voksnes opgave er at være ved barnets side som ledsager og vejleder for at udvikle og stimulere barnets kompetencer gennem nærvær og samvær. Samtidig skal den voksne skabe rammer for at barnet er i samspil med og har mulighed for at knytte venskaber med andre børn.

Skal dette blive virkelighed, skal miljøet omkring barnet være kendetegnet ved voksne der er:

- Empatiske

- Engagerede

- Fagligt velfunderede

- Og anerkendende

De skal formidle

- Et positivt udviklingssyn

- Glæde og livslyst,

- Og være bevidst om betydningen af børns samspil med andre børn og voksne.

Rammerne skal ligeledes være fremmende for et miljø, hvor ovennævnte kendetegn kan virkeliggøres. Både de fysiske rammer og de rammer som skabes gennem samarbejdet mellem forældre og professionelle. Samarbejdet skal således være præget af refleksion og have opmærksomhed på alle barnets udviklingsmuligheder og områder.

Målet for indsatsen omkring barnet og det fokus man vælger, skal være understøttende for barnets bestræbelser på

Refleksion – at begribe verden

Handling – at agere og kunne i verden

Identitet – at blive sig selv i verden.